Sorunuz mu var?
+90 552 893 93 08
info@mustafacemoguz.com
Mustafa Cem Oguz > Blog Sayfası > Ergen Piskolojisi > ANOREKSİYA NERVOZA & PSİKOTERAPİLER

ANOREKSİYA NERVOZA & PSİKOTERAPİLER

Günümüzde sürekli değişen güzellik algısı ve popüler kültürün de etkisiyle insanlar herkes tarafından beğenilen bir vücut şekline sahip olmak için birçok yol deniyor. Herkes tarafından beğenilen ve kabul edilen vücut ölçülerine ve güzellik olgusuna ulaşmak için birçok kişi farkında olmadan ruhsal bozuklukların esiri olmaktadır. bozukluklar. Adölesan yaş gruplarında gözlenen vücut şeklinin bozulması, kilo alımının artması, yüzdeki sivilceler ve daha birçok faktör ile bu dönemdeki bireylerin fiziksel görünümleri ve vücut fenomenleri ile ilgili duygular ürettikleri gözlemlenmiştir. Duyguların ve üretkenliğin en üst düzeyde olduğu bu dönemde birey kaygı, depresyon (duygudurum bozuklukları), beden disimhorpik, sosyal fobi, obsesyon ve kompulsiyonlar gibi pek çok psikopatolojik bozuklukla baş etmek zorunda kalabilir. Bu psikopatolojik bozuklukların yanı sıra ruhsal bozukluklarla birlikte bedensel işlevlerde bozulma olarak görülen yeme bozuklukları, zaten kilosuna ve vücut şekline takıntılı olan bu yaş aralığında oldukça yaygındır. Yeme bozukluklarında kişinin dış görünüşünde bir sorun olduğu gözlemlense de psikolojik ve ruhsal açıdan büyük sorunlar yaşanmaktadır. Yeme bozukluklarının nedenini kesin ve net bir şekilde belirlemek mümkün değildir. Ancak yeme bozukluklarında psikolojik, sosyal ve biyolojik faktörlerin büyük etkisi olduğu hiç şüphesiz bir gerçektir. Tabii ki bebeklikten itibaren anne-babaların beslenme aktivitelerine verdikleri bakım ve tutumların etkisi de göz ardı edilmemelidir.

Yeme bozuklukları, yeme davranışlarının tamamen ve yaşamsal olarak bozulduğu bir psikopatolojik bozukluk türüdür. Anoreksiya nervoza ve Bulimia nervoza, yeme bozuklukları tanı grubunda fiziksel ve ruhsal belirtilerle birleşen en yaygın tiplerdir. Bu iki tip daha çok adolesanlarda görülen ve ölümcül olması açısından özellikle üzerinde durulması gereken hastalıklardır. Anoreksiya Nervoza, zayıf bir vücuda sahip olma isteği ve çabasıyla aşırı kilolu olma takıntısı ve sürekli şişmanlamaktan korkma halidir. Hasta olan birey aslında zayıf ve ideal kilosunda olmasına rağmen aynada kendini şişman olarak algılar. Yanlış algılama sorunu yaşayan anoreksiyalı bireyler, yiyecek alımını sınırlayan aktivitelere girişirler. Kişiler bu aktivitelerin yanı sıra kendilerini kusturabilir, günlerini aşırı egzersizle geçirebilir, idrar söktürücü ve müshil ürünlerle vücut ağırlıklarını kontrol etmeye çalışabilirler.

DSM-V’e göre kişiye Anoreksiya nervoza tanısı konulabilmesi için kişinin yaşına ve boyuna göre normal kabul edilen minimum kiloyu veya bunun üzerinde bir kiloyu kabul etmemesi, enerji alımından kaçınması, kaçınması gerekir. beklenenden daha düşük bir kiloya sahip olmasına rağmen kilo almak ve kilo almak için yoğun çaba sarf etmek. korku, kişinin vücut ağırlığı ve şekil bozukluğu, kendi öz değerlendirmesinde bu bozukluğu görmezden gelmeli veya inkar etmeli ve son olarak bu belirtilerin son 3 ay içinde gösterilmiş olması gerekir.(APA,2014) Anoreksiya nervozalı bir birey şu şekildedir; Kişi önce bir diyet uygular, bu diyet öncesinde hamur işleri, tatlılar ve şekerlemeler çıkarılır. Ardından kalori hesabı ile beslenme yoluna geçilir. Bu diyete diüretik ve müshil ürünler eşlik eder. Kişi kilo verdikçe zayıf olma fikri birey için kaçınılmaz bir saplantıya dönüşür. Kişi kilosunu kontrol etmeye yönelik aşırı davranışları başkaları tarafından fark edilene kadar hızla kilo verir. Hızlı kilo verme sonucunda kişide psikolojik ve fizyolojik bozukluklar meydana gelir. Kişi psikolojik olarak kendini duygusal, içine kapanık, uykusuz, gergin ve karşı cinsle iletişim kuramaz durumda bulur. Fizyolojik olarak kişi hipotansiyon, ciltte ve saçta kuruluk yaşar, ciltteki lanugo kılları hipotermiden, cilt kalınlaşmasından ve parmaklarda kusmaya bağlı ciltte sertleşmeden şikayet edebilir. , bir kişinin hayatının herhangi bir döneminde ortaya çıkabilir. Anoreksiya nervozanın genellikle ergenlik çağındaki kızlarda görüldüğüne dair bir algı olsa da bu algı tamamen yanlıştır. Günümüzde birçok erkek, kas ve vücut geliştirme arzusuna takıntılı hale geliyor ve anoreksiya nervozadan muzdarip. Özetle anoreksiya nervoza yüzde olarak genç kızlarda görülme sıklığı daha yüksek olmakla birlikte, kişinin psikolojik, sosyokültürel, genetik, çevresel ve ailesel faktörlerin bir sonucu olarak kişinin yaşamının herhangi bir döneminde ve her iki cinsiyette de ortaya çıkabilmektedir.

Anoreksiya Nervoza’yı etkileyen psikolojik faktörler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Düşük benlik saygısı, bilişsel çarpıtmalar, dürtüsel ve takıntılı davranışlar, diğer insanların fikirlerine önem verme ve sürekli başkalarını memnun etmeye çalışma anoreksiya nervoza gelişiminde büyük rol oynayabilir. Anoreksiya nervozayı etkileyen bu psikolojik faktörlerin yanı sıra anoreksiya hastalığı ile birleşen bazı psikolojik hastalıklar da vardır. Bunlar; %65 depresyon, %35 sosyal anksiyete bozukluğu, %25 obsesyon-kompulsiyon. Bu hastalıklara ek olarak anoreksiya ile gelişen diğer psikopatolojik hastalıklar anksiyete, panik ve TSSB’dir.

Anoreksiya nervoza hastalığı ile sosyokültürel faktörleri birbiriyle ilişkilendirecek olursak; Tozzi ve ark. 2003 yılında sosyal baskının yeme bozukluklarında etkili ve önemli bir risk faktörü olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını anlayabiliriz (Arıca ve ark.,2011). Ayrıca gelişmiş ve batılı ülkelerde toplumsal güzellik algısı zayıflığa aşırı önem verecek düzeydedir. Bu faktörler anoreksiya nervoza ve diğer yeme bozukluklarının etiyolojisinde büyük rol oynamaktadır.

Anoreksiya Nervoza’nın büyük ölçüde etkilediği diğer bir faktör de ailesel faktörlerdir. Yeme sorunları anoreksik ailelerde daha yaygındır. Kişinin aile yapısı, aile içinde özgürlük ve hareket özgürlüğünün olmaması, kişinin ailesiyle tatmin edemediği ilişkileri kişiyi anoreksiyaya daha yatkın hale getirebilir. Ayrıca alışkanlıklar, anoreksiyalı bireylerin ailelerinin tipik bir aile örüntüsüne uymadığını göstermektedir. Ancak tüm yeme bozukluklarında olduğu gibi anoreksiya nervozada da erken dönemdeki anne-bebek ilişkisindeki bozukluğun belirleyici bir faktör olduğu vurgulanmaktadır (Erbay&Seçkin,2016). Anoreksiya nervoza ve yeme bozukluğu olan hastalarda yapılan araştırmalar psikogelişim açısından çarpıcı sonuçlar vermiştir. . Bu araştırmalar, bebeklik ve çocukluk döneminde yetersiz beslenmeye bağlı olarak ilerleyen yaşlarda kişilerin yeme bozuklukları yaşayabileceğini ortaya koymuştur.

Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde ve anoreksiya nervozalı bir kişinin aşırı kilo vermesinden dolayı vücudunda fizyolojik bozulmalar olduğunu düşündüğümüzde, kişinin algılama problemini düşündüğümüzde intihar oranı en yüksek olan yeme bozukluğudur. .

Anoreksiya nervozanın ortaya çıkmasında birçok faktörün etkili olduğu bilinmektedir. Hastalığın ortaya çıkmasına neden olan pek çok faktör olmakla birlikte anoreksiya nervozanın tedavi yöntemleri değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle anoreksiya nervozanın tedavi aşaması ekip çalışması gerektirir. Psikiyatr, diyetisyen, aile terapisti, gastroenterolog gibi uzmanlar bu ekibin bir parçası olmalıdır. Bir araya gelen bu ekip, anoreksiya nervozalı hastayı beslenme, sosyal, psikolojik ve tıbbi açıdan incelemelidir. Anoreksiya tedavisinde birincil amaç, kişiyi sağlıklı bir kiloya kavuşturmaktır. İkincisi, yeme sorunu ile ilgili kişinin psikolojik sorunlarını tedavi etmektir. Son olarak hastanın eksik, yanlış ve düzensiz beslenmesine neden olan davranış veya düşüncelerinin ortadan kaldırılması ve tekrarlamasının önlenmesidir.

Bu aşamaların başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için en etkili yöntem psikoterapilerdir. Anoreksiya nervoza hastaları için en etkili psikoterapi yöntemi grup ya da aile temelli terapilerdir. Özellikle ergenlik döneminde görülen vakalarda, bireyin beslenme alışkanlıkları ve diyeti konusunda ailenin söz sahibi olması aile temelli terapiyi daha etkili kılmaktadır. Öte yandan kişi, yakınlarından aldığı destek ve destekleyici terapi yöntemi sayesinde daha hızlı iyileşme göstermektedir. Bazıları destekleyici yaklaşım ve tıbbi müdahale kombinasyonunun daha etkili olacağını savunmaktadır. Anoreksiya nervoza hastasının iyileşme döneminde psikoterapinin yanı sıra duygudurum düzenleyici ilaçlar ve beslenme rehabilitasyonu ile kişi desteklenmelidir.

REFERENCES

American Psychology Association. (2014). Eating Disorder. E. Köroğlu içinde, DSM-5 (s. 171). Ankara: Hekimler yayın birliği.

Köroğlu, E. (2019). Yeme Bozuklukları. E. Köroğlu içinde, Klinik Psikopatoloji (s. 149). Ankara: Hekimler Yayın Birliği.

Lale Gönenir Erbay,Yüksel Seçkin. (2016). Yeme Bozuklukları. Güncel Gastroenteroloji, 473-477.

Seçil Gunher Arıca,Vefik Arıca,Mustafa Arı,Cahit Özer. (2011, 03 22). Adolesanlarda yeme bozuklukları. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, s. 4-10.

                                                                            Uzm.Psikolog/Pedagog Mustafa Cem Oğuz

                                                                             Psikolog Melisa Yıldız

Bir cevap yazın