Sorunuz mu var?
+90 552 893 93 08
info@mustafacemoguz.com
Bireysel Terapi
Mustafa Cem Oguz > Bireysel Terapi

Bireysel Terapi Nedir?

Bireysel terapi danışanın psikoterapistiyle birebir olarak çalışmasıdır. Amaç kişinin, kendisini somatik tepkiler, davranışlar, inanışlar, ilişki problemleri veya duygular olarak gösteren iç sancılarını hafifletmeye yöneliktir.

Bireysel terapinin amaçları
Bireysel terapide amacı danışan ve psikoterapist birlikte belirler. Terapi hizmetlerini alan danışanın amacı psikoterapi süreci içerisinde değişebilir. Terapinin hedefleri şunlar olabilir;
• Duygusal zorlukların üstesinden gelmek
• Davranış ve tutum değişikliği sağlamak
• Eş, aile ve diğer bireylerle olan ilişkileri düzenlenmek
• Hayata yön veren önemli kararlar almak
• Danışanın kendine olan güvenini artırmak
• Sorunlarla başa çıkma kapasitesini artırabilmek
• Psikolojik hastalıkları ortadan kaldırmak
• Öz farkındalığı artırabilmek
Bireysel terapinin faydaları

Bireysel terapi kimlere yardımcı olabilir?
Bazı danışanlar terapi çeşitleri arasında en fazla bireysel olarak çalışmaya uygundurlar. Bunlar;
• Meselelerini başkalarının yanında konuşmaktan çekinen danışanlar grup terapisinden ziyade bireysel terapi uygulamalarını tercih ederler.
• Psikodinamik psikoterapi yöntemi uygulayacıları bireyin kendi sistemleri içindeki ilişkilerinden çok, iç dünyalarında bastırılmış olan çatışmalarıyla ilgilenir. Bu nedenle bireysel terapiyi daha sıklıkla uygularlar.
• Bireysel psikoterapi, özel ilgi ve yoğun çalışma isteyen danışanlar için daha uygun olabilir.
• Aile terapisi arzu edilse de her zaman mümkün olmayabilir. Terapiye katılması arzu edilen kişiler uzakta yaşıyor olabilir. Birey yakınlarını terapiye gelmeye ikna edemeyebilir.
• Kendilerine uygun grup terapisi imkanı bulamayan danışanlar.
• Danışanlar bazen bireysel psikoterapi ile sınırlanmak istemezler. Beraber bir yerlere gitme alışkanlığı olan aileler çoğu zaman onlarla terapi seanslarına katılmak isterler. Bu gibi talepler dikkatli değerlendirilmeli, danışanın ihtiyaçları  kadar diğer bireylerin yararı da gözetilmelidir.
• Bireysel olarak başlayan terapi danışanın ihtiyaçlarına bağlı olarak aile terapisi veya evlilik terapisi olarak devam edebilir .
Bireysel terapi nasıl yapılır?
İnsanları psikoterapiye çektikleri ızdıraplar götürür.
Birçok insan için bireysel terapi almaya karar vermek oldukça güçtür. İlk bireysel psikoterapi seansına gelirken danışanda umut, heyecan ve korku olur. Zira kişisel problemlerini yabancılarla konuşmaya çok alışkın değillerdir. İlk psikoterapi seansında onu nelerin beklediğini bilmek endişelerini giderebilir.

Bireysel terapide neler konuşulur?
Bireysel terapi sizi huzursuz eden her konu hakkında konuşabilmeniz için size zaman ve mekan sağlar. Bu konular kendiniz, aileniz, kariyeriniz, ilişkileriniz, iç huzursuzluklarınız veya varoluşsal krizleriniz olabilir.
Bireysel terapi sürecinde konuları danışanın ihtiyaçları belirler.
Psikoterapistler sordukları sorularla görüşmeye yön verirler. Danışanlarını daha yakından tanımaya yönelik sorular yönlendirirler. Bu sorular esnasında danışanın psikoterapiyle ilgili merak ettiği soruları cevaplandırırlar. Psikoterapist danışanının terapiden beklentilerini öğrenir.
Birçok insan ilk bireysel psikoterapi seansından rahatlamış, korkmuş, huzurlu, endişeli, umutlu vb. birçok karmaşık duyguyla ayrılır. Bu duygulara zamanla alışılır. Psikoterapi oldukça güçlüdür ve sizi harekete geçirmesi beklenir.
Bireysel terapi ne kadar zaman alır?
Terapi seansları genellikle 50 dakika sürer.

“Terapiye gitmek bir maceradır, pürüzleri gidermek değil. “– Jeff Bridges

• Birçok danışan kendini yalnızken daha rahat ifade edebilme şansına kavuşur. Utanma, çekinme gibi duygular en aza indirgenmiş olur.
• Kişisel sırlar diğer grup çeşitlerinde olduğu gibi başkalarıyla paylaşılmamış olur.
• Danışan tek başına yaşıyor olabilir. Örneğin; birçok öğrenci ailesinden uzak olduğu için psikoterapiye tek başına katılır.
• Psikoterapist bir kişiyle daha fazla ilgilenebilecek olanak bulur.
• Daha baskın olan partnerlerinin ya da grup üyelerinin karşısında sessiz kalmayı tercih eden bireyler, kişisel terapide daha rahat edebilirler.
• Grup ve aile terapisine kıyasla organize etmek çok daha kolay olur.
• Evine kapanan, psikolojik rahatsızlıkları yüzünden sosyal ilişkileri minimuma inmiş hastalara haftada bir kere sosyalleşme fırsatı doğar.

Tell your story

Error: Contact form not found.

OTHER SERVICES

Cinsel terapi, cinsel sorunlar konusunda eğitim almış deneyimli psikiyatristler ve psikologlar tarafından cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan bir tür kognitif davranış tedavisidir.
Grup Terapisi; bir lider psikoterapist yönetiminde, bir grup katılımcının, bir arada psikoterapi aldığı formattır.
Aile ve çift terapisi; değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalıdır.
Depresyon, bireylerin kendini psikolojik olarak iyi hissetmediği, çok uzun süreler devam edebilen ve günlük hayatı etkileyen psikolojik bir rahatsızlıktır.
Oyun terapisi, oyuncakların kullanıldığı ya da değişik tarzda oyunların oynanarak çocukların hissel olarak kendilerini ifade edebilmesini sağlayan terapi çeşididir.
Kaygı bozukluğunun temel özelliği, kişinin gündelik hayatta karşılaştığı olaylarla ilgili olarak, engelleyemediği aşırı bir endişe ve kuruntulu beklenti (evham) içinde olmasıdır.